tysklönn, naverlönn, sykomorlönn

lästid ca. 2 min

Trädet

Tysklönnen är vår vanligaste lönn. Allmänt utbredd i södra Sverige och längs norrlandskusten upp till Ångermanland. Som odlad finns den även i södra Norrlands inland.

Förutom tysklönnen finns i södra Sverige också enstaka bestånd av sykomorlönnen. Den växer både naturligt och som odlad. Den har kommit hit från Europa som parkträd.

Det finns även en tredje, liten och buskig lönnart som endast växer i Skåne. Den kallas naverlönn och som vild är den så ovanlig att den är fridlyst.

Till slöjd- och snickarvirke är tysklönnen vanligast. Den har gula blommor som slår ut strax före lövsprickningen. Löven brukar kännas igen från Kanadas flagga. De är stora, släta och flikade. Frukterna är ca 3-5 cm stora, har en nötaktig kärna och brukar i folkmun kallas för näsor. Unga träd har slät gråbrun bark som med åldern får längsgående sprickor och en gråsvart färg.

  

Tysklönnen föredrar fuktiga näringsrika marker. Som ung klarar den av att växa i skugga men som gammal behöver den mycket ljus. I skogen växer stammen högt och rakt. Den kan bli upp till 30 meter och ca 150 år gammal. När den växer fritt, som i en park, så bildar den en tät lövrik krona. Lönnen är om hösten ett av de mest färgrika träden.

Virket

Veden är vit och bildar endast ibland en synlig mörkbrun kärna. Virket är hårt och elastiskt. Lönn används till möbler, svarvade och snidade föremål, gevärskolvar, borstar, räfspinnar och husgeråd. Många slöjdare anser dock att föremål i lönn vid disk och annan våt användning har en större benägenhet att spricka än andra träslag. Lönn har varit det dominerande träslaget i hals, sarger och botten i violinfamiljen och andra musikinstrument.

 

Visste du att:

  • Av sockerlönnens sav kan man tillverka socker och sirap. Den växer dock inte vild här, utan hör hemma i nordamerika. Saven av ”vår” lönn ger dock en liten mängd socker den också.
  • Den mest välkända avbildningen av lönnens löv är det röda lövet på Canadas flagga.