En biblisk poppel

Trädet

Aspen invandrade söderifrån för ca 12 000 år sedan och växer på de flesta marker i hela Sverige. Aspen är den enda poppelart som är ursprunglig här, men numera finns även andra popplar.

Aspen blommar med stora hängen redan i mars-april. Därefter slår bladen ut. De är runda och har en lång platt stjälk som gör att löven rör sig även i svag vind. Därifrån kommer uttrycket darra som ett asplöv. Barken är slät och ljusgrå på unga träd men mörknar och blir mer skorpartad med åldern.

En kvist med grönskande blad   Ett asplöv mot vit bakgrund

Aspen är ett snabbväxande träd som blir ca 30 meter högt. Om den får stå ifred kan den bli ca 150 år. Vid avverkning utvecklar aspen mängder med rotskott och kan på det sättet fortleva så att en hel skog i princip kan bestå av ett enda urträd. Om du fällt en asp som visar sig vara vresig och svår är det alltså bättre att gå till en annan skog, då träden bredvid sannolikt har samma egenskaper.

Aspen i ekosystemet

Aspen är viktig som värd för nästan 630 arter, varav närmare 140 rödlistade, och drygt 700 arter nyttjar den. Drygt 200 arter är specialiserade på asp (och andra popplar), och 29 av dem är rödlistade. Aspen har en relativt hög andel skalbaggar och tvåvingar knutna till sig. På grund av sin basiska bark ingår även ganska många lavar och mossor.

En bävergnagd stam   Ett stort träd utan blad

Virket

Veden är vit till vitgul utan synlig kärna. Virket är lätt, poröst och lättkluvet. Inom slöjden används aspen framförallt till tråg och skålar bl.a. eftersom virket är lättarbetat. Dock kan det slöa verktygen något, pg.a kiselföreningar. Det är lätt och ganska väderbeständigt och har därför använts till båtar, byggnadsvirke och takspån. I framför allt de finskspråkiga delarna av Norden har asp också varit vanligt till svepaskar. Idag används asp framför allt till tändstickor och pappersmassa men också till bastuinredningar eftersom det inte absorberar så mycket fukt och värme.

Träbit med texten ASP skuren i ytan   Närbild av trädstam

Visste du att:

• Löv, kvistar och bark användes som djurfoder.
• Såpa tillverkades av aska från asp.
• I folkmedicinen hade aspen ett stort användningsområde. Dekokter på späda rötter eller knoppar ansågs vara blodrenande. Avkok på löven användes för magproblem. Saven ansågs bota blåmärken och vårtor.
• Kring aspens darrande löv finns det många myter. Flera berättelser har sin grund i den bibliska historien och där darrar aspen i skam; Jesus kors var tillverkat av asp, Judas hängde sig i en asp o.s.v.
• Den numera så sällsynta vitryggiga hackspetten gillar skogar med gamla aspar.