Sveriges vanligaste trädslag

Trädet

Granen är Sveriges vanligaste träslag och finns över hela landet. Länge trodde man att granen invandrat till Sverige från Finland och Ryssland efter inlandsisens reträtt, för ca 4000 år sedan. Men sedan upptäckten av världens äldsta levande träd, den 9000 år gamla granen på Fulufjället, håller inte den teorin. Kom den snarare söderifrån, eller österifrån? En spännande teori är att den överlevde den 120000 år långa istiden i skydd av norska fjordar!
De korta barren är gröna hela året. Barken är tunn och brungrå. Fröna är stora och sitter samlade i kottar. Den blir upp till 40 meter hög och ca 400 år gammal.

Bild av en gran      

Granen i ekosystemet

Granen trivs bäst i skuggan, på bördiga fuktiga marker. Den är känslig för torka och luftföroreningar och det ytliga rotsystemet gör den känslig även för storm.

Granen är den svenska växt som har flest värdberoende arter knutna till sig, vilket förklaras av att den är så ”pålitlig” – det vill säga allmän, utbredd och långlivad. Granen är en viktig värd för omkring 1 100 arter, varav drygt 310 rödlistade, och den nyttjas av ytterligare drygt 600 arter. Nära 375 arter är specialiserade på gran, och 114 av dessa är rödlistade. Granen är särskilt viktig för mer än 500 arter av mykorrhiza- och vedsvampar, 85 lavarter samt närmare 300 skalbaggsarter. Hos gran är det främst den döda veden som nyttjas av de värdberoende arterna, men bland lavarna är det främst barken som fungerar som substrat.

Virket

Både splint- och kärnveden har en gulvit färg. Virket är lätt, mjukt och elastisk. Gran är lämpligt när man vill kombinera lätthet med bra hållfasthet. Som t.ex. till räfsskaft, lieorv, åror, stegar, väderkvarnsvingar och på senare tid i husvagnar. Grenar och rötter används till korgar, tunnband, bindslen för gärdesgårdar etc. Granens egenskaper kan variera stort beroende på hur långsamt trädet vuxit- den snabbvuxna är betydligt lösare i veden. Undertryckta granstammar blir raka, jämna och starka och är lämpliga till byggnadsställningar, staket, skaft mm. Granens kvistar är mycket hårda, men blir ändå mjuka då de bränns i eld tills det kokar innanför barken. Då kan de böjas och formas till diverse användbara former.

Närbild av granstam   En träbit från gran

Tät- och jämnvuxen gran har bra akustiska egenskaper och används vid tillverkning av musikinstrument, inte minst lock i stränginstrument. Gran används också flitigt som byggnadsvirke- det är segare än furu och därför lämpligare till bjälkar med långa spännvidder, och granens ljusa färg har också gjort den populär som golv.
Idag är granen även en mycket viktig råvara för pappersmassaindustrin, men även till regelvirke, panel och plywood.

   

Visste du att:

⚬ Granens kåda användes förr till bl.a. plåster, salva, tuggummi, tätningsmedel och klister. Man tog också bort mänskolukt från fångstfällor med hjälp av kådan.
⚬ Barken har en hög halt av garvämnen som använts i läderindustrin, men kan också under gynnsamma omständigheter tas loss från stammar i sjok och bl.a rullas till strutar för att skydda bikupor av halm mot regn
⚬ Granris används till rökning av fisk.
⚬ De ständigt gröna barren gjorde granen till en fruktbarhetssymbol.
⚬ Bruket att ta in en julgran tros ha uppstått i mellaneuropa på 1400-talet och spred sig via adeln till Sverige i slutet av 1700-talet. Först på 1800-talet började vanligt folk i Sverige att ta in gran som julträd.
⚬ En stor gran med täta, hängande grenar är bra som koja. Testa att sova under en sådan- du kommer inte vara den första i historien!