Civilsamhället och det offentliga

Hemslöjdsrörelsen i Sverige är både bred och kanske lite invecklad för den som tittar in utifrån.

Det hela började mer eller mindre med att bättre bemedlade kvinnor i städerna efter industrialismen fascinerades av landsbygdens textila slöjdtraditioner och samtidigt växte rädslan att dessa traditioner skulle dö ut nu när industrin kunde förse oss med allt vi behövde och allt fler flyttade till städerna. Diverse textilier samlades in, sömmar kategoriserades, museer utvecklades, Skansen kom till, föreningar bildades, utbildningar startades och hemslöjdsbutiker i städerna blev populära.

Vid slutet av 1800-talet startades slöjdutbildningarna på Nääs som kom att utvecklas ett obligatoriskt skolämne. Men grundskolan är en egen värld ganska skild från hemslöjdsrörelsen, så vi nöjer oss med att nämna den.

På hemslöjdsföreningarnas hemsida Hemslöjden kan du läsa mer om rörelsens utveckling och historiska huvudpersoner.

 

Hemslöjdsrörelsen består av flera olika delar

De Professionella

Utövarna som tillverkar och säljer sin slöjd, håller kurser och deltar i utställningar.
Butikerna som säljer slöjd och slöjdmaterial.

De ideella

Människor som brinner för slöjden och engagerar sig i föreningar. Föreningar som i sin tur ordnar kurser, barnverksamheter, utställningar och evenemang kring och för slöjd. Både utåt för allmänheten att ta del och helt intern där medlemmarna får träffas, slöjda ihop och lära av varann.

Det finns gott om slöjdföreningar i landet. De flesta är medlemmar i riksförbundet Hemslöjden även om det finns många som inte är det.
Läs mer om Hemslöjden på deras hemsida hemslojden.org och hitta föreningar eller evenemang nära dig.

De offentliga

Ytterst finns vår statliga myndighet Nämnden för Hemslöjdsfrågor (NFH). Förutom att bevaka slöjdområdets utveckling och lyfta slöjden politiskt delar de ut årliga projektbidrag och förmedlar information mellan olika delar av hemslöjdsrörelsen och andra kulturområden.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar för slöjdens bästa med målet att kunskaperna ska leva vidare och slöjden ska utvecklas med sin samtid. Det görs vanligtvis genom olika kurser, utställningar, faktautgivningar, rådgivning, fortbildningar, utställningar och publika aktiviteter. Men som rådgivande samarbetspart till kommuner, museer eller liknande institutioner. I vissa delar av landet är konsulenten ensam om sitt uppdrag, i andra delar är de flera kollegor som arbetar tillsammans.

På sina håll heter tjänsten Utvecklare istället för konsulent vilket är bra att veta om du vill söka rätt på din lokala tjänsteman i slöjd. NFH hjälper dig att hitta rätt.

Offentligt ideella

Sameslöjdsstiftelsen
Roms

Utbildningar

De som utbildar i slöjd är både folkhögskolor, KY-utbildningar och universitet runt om i landet. Under Utbildningar här på sidan kan söka bland de längre slöjdutbildningar som finns.