Sveriges Hemslöjdskonsulenter

Sidan sköts av Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter som är en sammanslutning av landets alla hemslöjdskonsulenter och utvecklare i slöjd, så att vi lättare kan göra gemensamma satsningar – som en sån här webbplats till exempel.

Hemslöjdskonsulenter har faktiskt funnits i över 100 år även om jobbet såklart sett lite annorlunda ut. Idag heter några av oss utvecklare istället för konsulenter och vi har olika förutsättningar under olika huvudmän. Men i stora drag är vi experter i allmänhetens tjänst och det finns minst en i varje region/län och vi arbetar alla för att ta tillvara och sprida kunskaper om slöjdens material, tekniker och traditioner. Men ska också bidra till att slöjden lever vidare och utvecklas med sin samtid.

Hur vi gör det kan se olika ut. Ofta anordnar vi kurser för allmänheten och fortbildningar för slöjdare, slöjdlärare eller andra yrkesgrupper. Utställningar, rådgivning, böcker och instruktionsfilmer är andra exempel på vad en hemslöjdskonsulent periodvis kan lägga sin tid på.

Uppdraget är i grunden statligt då främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen. Du kan hitta din lokala hemslöjdskonsulent eller -utvecklare som anställd hos region, landsting, länsmuseum och ibland hemslöjdsförening. Hos Nämnden för hemslöjdsfrågor; NFH.se, hittar du var ditt läns konsulent jobbar.


Webbplatsen

Hemslöjdsguiden är den plats där landets konsulenter samlar så mycket information om slöjd som möjligt, som ett sätt att sprida kunskap. Lite som hemslöjdens motsvarighet till vårdens 1177. All information på sidorna om inget annat anges är formulerad av oss hemslöjdskonsulenter. Skulle du se någon felaktighet får du gärna meddela oss på info@hemslojdsguiden.se.

Hemslöjdsguiden använder inte cookies. Vi har inget vinstintresse och inget större behov av att rikta marknadsföring eller få så detaljerad besöksstatistik. Vi har heller inga smarta funktioner på sidan som behöver skilja på olika besökare – det är därför du slipper acceptera cookies när du besöker oss.