Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter

2 min

Sidan sköts av Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter som är en sammanslutning av landets alla hemslöjdskonsulenter och utvecklare i slöjd, så att vi lättare kan göra gemensamma satsningar – som en sån här webbplats till exempel.

Hemslöjdskonsulenter har faktiskt funnits i över 100 år även om jobbet såklart sett lite annorlunda ut. Idag heter några av oss utvecklare istället för konsulenter och vi har olika förutsättningar under olika huvudmän. Men i stora drag är vi experter i allmänhetens tjänst och det finns minst en i varje region/län och vi arbetar alla för att ta tillvara och sprida kunskaper om slöjdens material, tekniker och traditioner. Men också att bidra till att slöjden lever vidare och utvecklas med sin samtid.

Hur vi gör det kan se olika ut. Ofta anordnar vi kurser för allmänheten och fortbildningar för slöjdare, slöjdlärare eller andra yrkesgrupper. Men också utställningar, rådgivning, böcker och instruktionsfilmer är exempel på vad en hemslöjdskonsulent periodvis kan lägga sin tid på.

Uppdraget är i grunden statligt då främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen. Du kan hitta din lokala hemslöjdskonsulent eller -utvecklare som anställd hos vanligtvis region, landsting, länsmuseum eller ibland hemslöjdsförening. Hos Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH.se, hittar du var ditt läns konsulent jobbar.


Webbplatsen

Sidorna du hittar här är ett sätt att sprida kunskap. All information på sidan om inget annat anges är formulerad av oss hemslöjdskonsulenter. Skulle du ändå se någon felaktighet får du gärna meddela oss på info@hemslojdsguiden.se.