En smaklös sörlänning

Trädet

Idag hittar vi bokskogar endast i de sydligaste landskapen. Men fram till 1200-talet fanns stora bokskogar ända upp till Mälardalen. Där kan man hitta enstaka träd fortfarande. Trädet invandrade söderifrån för 3 500 år sedan. Under slutet av 1700-talet när sillfisket hade en kulmen höggs stora bokskogar ner i sydvästra Sverige för att bli till silltunnor. Dessa marker kom sedan förvandlas till ljunghedar, och idag återfinns dessa ofta som planterade granskogar.

Bokens blad är svagt rundade med vågig kant. De är först håriga och ljusgröna med blir sedan mörkgröna och glatta. Trädet blommar först vid 40-årsålder och bildar då små nötter: bokollon. Stammen är grå, slät och ofta mycket rak. Boken blir omkring 30-50 meter hög och kan bli runt 400 år gammal. Men idag avverkas den ofta vid 100-120 års ålder.

Boken trivs bäst i skuggan och vill ha fuktigt, varmt klimat med mineralrika och kalkhaltiga marker. I en bokskog har bok konkurrerat ut de flesta andra arter, i markskiktet finns nästan ingen växtlighet.

  Boklöv

Boken i ekosystemet

Boken förekommer endast i Europa. Boken är den växtart som hyser flest värdberoende arter i förhållande till dess förekomstarea i Artportalen. Boken är en viktig värd för närmare 640 arter, varav ca 240 rödlistade, och ytterligare nästan 400 arter nyttjar den. Omkring 135 arter är specialiserade på bok, och drygt 50 av dem är rödlistade. Boken är väl representerad som värdväxt för de stora organismgrupperna, men har en särskilt hög andel storsvampar bland sina värdberoende arter.

Kvistar med frukskal  En liten kvist med knoppar

Virket

Den färska veden är vitgul men torkad bok har olika färger beroende på hur det torkas. Lufttorkning ger en grå färg. Ångtorkning ger en rödaktig färg som i snickarsammanhang har fått namnet rödbok. Virket är tungt, hårt, slitstarkt, lättkluvet, lukt- och smaklöst.
Traditionellt har bok använts bl.a. till tunnbinderi, redskap, husgeråd och vagnstillverkning. Bok har länge varit populärt att svarva dosor, skålar och fat i.

Idag är bok ett av de vanligaste träslagen i offentlig miljö. Det används i möbelindustrin eftersom det är så lätt att basa och böja. Det används också till golv och snickerier inomhus, glasspinnar, leksaker och pappersmassa.

En träbit där BOK är skuret i veden

Visste du att:

• Ur ollonen pressade man förr olja. Den användes som bränsle till oljelampor, till att koka såpa och som sårsalva.
• Ollonen har även varit viktig föda för svin.
• Bok brinner bra och ger ett högt s.k. bränslevärde och ett utmärkt kol.
• Boken har ansetts som ett heligt träd som bland annat skyddade för olycka och häxeri.
• Varje år kan man dela ut pris till den bästa boken.