Trädet som bär världen

Trädet

Asken invandrade till Sverige för ca 8 000 år sedan. Idag växer den naturligt upp till Dalälven.

Askens lövsprickning sker oftast sist av alla lövträden och på hösten faller löven av väldigt tidigt. Bladen växer symmetriskt, med många små parvisa blad på tunna grenar. Trädet har ofta en rak, kvistfri stam. Stammen är slät och ljust grågrön på unga träd och skorpig med djupa sprickor hos äldre. Asken är ett ljusälskande träd som ofta blir ca 30 meter högt och ca 400 år gammalt.

Asken har, liksom almen, drabbats av en invasiv svampsjukdom, askskottsjukan. Dödligheten verkar dock inte vara lika hög som hos almarna.

Asklöv mot en vit bakgrund  Grön askknopp mot svart bakgrund  En kvist med bruna askfrukter

Asken i ekosystemet

Asken är viktig som värd för drygt 200 arter, varav drygt 90 rödlistade, och ytterligare 360 arter nyttjar den. Drygt 40 arter är specialiserade på ask, och  ca 15 av dem är rödlistade. Den höga andelen rödlistade värdberoende arter har att göra med att asken minskar till följd av askskottsjukan. Asken är framför allt en viktig substrat-/värdväxt för många lavar och mossor  då den har en gynnsam barkkemi. Hos ask är det främst den levande veden och barken som nyttjas av de värdberoende arterna  p.g.a. att en hög andel av dem är epifyter.

Närbild av trädstam   Träbit med texten ASK skuren i veden

Virket

Virket är ljust gulvitt med en ljusbrun kärna. Ask tillhör liksom ek och alm de bandporiga träden, som får större densitet (=blir hårdare) ju fortare de växer. Ask är hårt, segt, lättkluvet och lättböjligt. På grund av sin slitstarkhet lämpar sig virket väl till yxskaft, räfspinnar, pilbågar, hjul och ekrar m.m. På senare tid är asken vanlig i möbler, böjträkonstruktioner och som parkettgolv.

Visste du att:

  • Asken kallades i folkmun för Kungaträdet, eftersom lövskruden kommer sist och går först.
  • Bladen är näringsrika och har använts till djurfoder.
  • Inom folkmedicinen användes frön, bark och blad för att koka teer, göra omslag m.m.
  • Spön av ask ansågs kunna driva ut onda andar, spå väder m.m.
  • Asken omnämns som ett betydelsefullt träd i den nordiska mytologin. Världsträdet var en himmelshög ask, som kallades Yggdrasil. Den första mannen skapades av asken.

Bladlöst träd mot en blå himmel  Ett blommande träd fullt av gröna blad  Träd täckt med ljusgröna löv
Askar om våren, sommaren och hösten.