Med dina händer kan du göra skillnad

Samtliga nuvarande sidor under HÅLLBARHET  kommer från den tidigare egna webbsajten Slöjd Håller.
Syftet är att sprida kunskap och inspirera dig att använda energisnåla tekniker och hållbara material.
Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett mer hållbart samhälle.