Vill du vara värd för en slöjdutställning?

Ett sätt att inspirera eller förmedla kunskap om något av slöjdens material, tekniker eller traditioner är genom utställningar. Några av de utställningar hemslöjdskonsulenterna är med och producerar är vandringsutställningar och de som går att att boka hittar du här.

Lin för livet. En omfattande utställning om lin och allt som hör linet till.

Ull för livet. En mindre vandringsutställning om just ull som textilt material.

7 kilo järn. Smidesutställning, olika smeder har skapat fritt av en 7 kilo tung järnbit.

Djur och odjur. Hundratals medlemmar ur landets hemslöjdsföreningar har i början av pandemin bidragit till ett kollektiv broderat verk.