Mer än bara virke

Hela trädet kan användas när man slöjdar, inte bara veden. Barken, kvistarna, rötterna och eventuella missbildningar och utväxter har alla olika egenskaper som lämpar sig för olika ändamål.

Med rätt kunskaper kan man ur en björk få material till allt från redskap, korgar, instrument, kvastar och dryckeskärl till lim, rep, saft, tvål och fnöske. Det kräver att man vet skillnaden på uppväxtsätt, när trädet materialet ska tas och hur det ska förvaras och bearbetas.

Virket får dessutom olika egenskaper beroende på hur det är uttaget ur stammen och hur det har vuxit. Det finns metoder för att påverka virket medan trädet växer, för att få önskade egenskaper.

 

TEKNIKERNA

Hantera virke och verktyg