Man kan hantera och bearbeta trä på många olika sätt. Beroende på vilka mål, verktyg och kunskaper du har är olika metoder att föredra. Maskiner erbjuder ofta många tidseffektiva genvägar till bra resultat. Men snickerimaskiner är ett kapitel för sig, därför fokuserar den här sidan på traditionella tekniker med handverktyg.