Materialen och miljön

Hur hållbara är slöjdens olika material?
Är naturmaterial alltid bättre än konstmaterial och var går gränsen mellan natur- och konstmaterial?
Hur ser tillverkningsprocessen ut för olika material?
Och hur ska man hantera olika material så klimatsmart som möjligt?

Dessa och andra frågor är mer aktuella nu än någonsin och på de här sidorna hittar de svar på de flesta av dem.