Halvkrabba i Västmanland

Halfkrabba. Denna teknik förekommer allmänt på våra äldsta väfnader i Skåne och Blekinge. Därefter finnes den ej annat än undantagsvis förr än i Vestmanland och Floda socken i Dalarne. På båda dessa ställen är typen vidt skild från södra Sverges, och äfven sins emellan ha de ingen som helst gemenskap.

Vestmanlandsväfnader i halfkrabba sakna fullständigt motstycke, ja, t. o. m. hvarje det minsta samband med någon annan provins’ typ, och det har icke gifvits tillfälle att af kännare af orientaliska väfnader få veta hvarifrån typen inkommit. Den starkt röda bottenfärgen med sina kaleidoskopiskt ordnade mönsterpartier, ställer sig alldeles främmande för den kraftiga allvarliga form- och färgverkan, som i regel utmärker våra svenska allmogeväfnader, äfven om färgerna mången gång kan göra ett ljust och glatt intryck. De små, bukettliknande mönsterpartierna äro bildade af små, fyrkantiga stygn
i starka kontrastfärger i rödt, gult, grönt, hvitt samt ljus- och mörkblått. Man kan icke finna en bättre likhet än prismorna i ett kaleidoskåp. Bottenväfnaden är af ylle, tunn och ripsartad, alltid klart röd; mönstergarnet är äfen ylle. Vävnaderna har varit använda till förlåt för sängarne.

Artikeln avslutas med bildhänvisning till två vävnader.

Så skrev Lilli Zickerman 1917 om vävnader i halvkrabba i en artikel om ”Vestmanlands textila slöjd” i Västmanlands fornminnesförenings årsskrift IX.

I januari 1916 ordnades den första stora hemslöjdsutställning i Västerås. Det var på denna utställning som vävnaderna i halvkrabba visades tillsammans med en mängd andra äldre hemslöjdsföremål och väckte uppmärksamhet. I Lilli Zickermans fotosamling finns många bilder tagna på de olika textilier som då ställdes ut. Bilderna är ett viktigt dokument över vad som en gång fanns eftersom bara ett fåtal av dessa textilier finns kvar idag.

De fyra vävnaderna på bilderna nedan vävdes upp i mitten av 1990-talet av Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Ambitionen var att försöka göra dem så lika originalen som möjligt med det vävgarner som fanns på marknaden. Det plockade mönstret i halvkrabba är uppdelat i små rutor som gränsar till varandra i hörnen.

Röd väv i halvkrabba

Original: Västerfärnebo hembygdsförening

 

Röd väv i halvkrabba

Original: Västmanlands läns museum. Kopior finns i Västerfärnebo gammelgård och i Bergsmansgården på Vallby friluftsmuseum.

 

Röd väv i halvkrabba

Original: Västmanlands läns museum. Denna vävnad är i original 3 våder bred. Den vänstra våden ska upprepas till höger om mittvåden.

 

Röd väv i halvkrabba

Original: Privat ägo.

 

 

Anna Karin Reimerson
Länshemslöjdskonsulent i Västmanlands län