Fållning av raka hörn

Raka hörn används i glesa och grova linnen samt i linnen där trådantalet i varp- resp. inslagsriktningen inte stämmer överens. Likaså används raka hörn när fållarna inte är lika breda på lång- och kortsidorna.

Krymp linnet genom att pressa med en fuktig presstrasa. Längdriktningen på linnet motsvaras av varpriktningen i väven. Klipp före fållningen bort alla stadkanter, de kan lätt dra sig vid tvätt. Kasta om klippkanten för hand.

Vik alltid dubbla fållar – första vikningen ska vara lika bred som den andra sånär som på en tråd eller en mm. Vik mellan två trådar, genom att vika på detta sätt får fållen en renare linje. Rispa aldrig med nål i ett linne. Linet bryts lätt och bestående märken kan bildas.

Vik hörnen samtidigt som sidorna, det finns annars risk för att sidorna bubblar. Nåla. Se figur 1 – 3

Vik hörnen med ”öppningen” som skissen visar. Se figur 4 – 5

 

Klipp ur hörn för hörn och sy till.

Tråckla sidorna och sy därefter med lämpliga fållstygn, gärna langett.