Allmogesömmar i tradition och nytolkning

På våra sidor om broderi kan du hitta historik och beskrivande teknik till olika allmogesömmar. Ibland längre, ibland i kortare beskrivningar. Texterna är framförallt producerade av olika hemslöjdskonsulenter från olika tider och har tidigare hittats på den nu nedlagda hemsidan textil hemslöjd. Här hittar du också några beskrivningar på broderier att göra själv.