Rotben

Ett rotben kallas övergången mellan rot och stam på ett träd med ytligt växande rötter. Eftersom virket har växt i vinkel följer fibrerna den formen och du kan ta ut ett böjt eller vinklat ämne utan att göra några sammanfogningar. Framför allt blir ämnet väldigt starkt.

Gran som växer på fuktiga marker har ofta lämpliga rotben, men alla träd med rätt växtsätt kan användas. Rotben har traditionellt använts som förstärkningar i byggnadskonstruktioner där man av utrymmesskäl velat undvika snedsträvor. De används också till torvtak. Där håller de stoppbrädan för torven på plats vid takfoten. Det har också varit vanligt att använda dem till vävstolsgavlar, första generationens bandsågar, samt till båtspant och andra svängda båtdetaljer.

Rotben används ibland fortfarande till slöjd där det krävs vinkelväxta ämnen, inte minst till hyllkonsoler. Likaså vid båtbygge och takläggning, särskilt när det gäller rekonstruktioner av äldre båtmodeller och hustyper.

En trädstam och grov rot som växer lite delvisjord  Två skurna konsoler i trä, utan sammanfogningar
Bilderna föreställer ett växande rotben och två konsoler skurna ur ett stycke, där fibrerna följer formen.