Skaffa och välja virke för träslöjd

Slöjdvirke finns runt omkring oss – i våra skogar växer fler än sextio olika träslag. Att ha sin egen skog är få förunnat. Men om du inte har en skog och söker material för träslöjd finns ändå möjligheter.

För torrt virke är det oftast lättast att vända sig till en virkesleverantör eller lokalt snickeri och höra vad de har. För färskt trä är det skogen eller små sågverk som gäller. Den som känner en skogsägare kan be att få ta en titt i massavedstraven. Där kan man hitta bra bitar för en billig peng – om man har tränade ögon att se med. Mindre sågar kan ofta leverera fint slöjdmaterial. En bra kontakt med en såg kan leda till att man får sina speciella önskemål tillgodosedda. De har möjlighet att ta vara på lämpliga slöjdämnen på ett bra sätt. Känner du inte till någon såg i närheten kan du kika på Småsågarnas riksförbunds hemsida smasagarna.se, där de bland annat förmedlar länkar till lokala föreningar. Är du mer erfaren och kan välja ut och ta hand om virke själv går det att fråga en skogsägare om du kan få köpa material ”på rot”. Det vill säga ett träd som fortfarande växer att ta ner och frakta bort själv.

Ser du ett fällt eller omkullblåst träd går det också att kontakta park- och naturkontoret alternativt skogsmästaren i din kommun och fråga om det går bra att såga av ett par slöjdämnen. En bra kontakt där som förstår sig på slöjd kan vara guld värt.

Val av virke

Träslag
För täljning och den mesta slöjd är som regel lövträ att föredra men inte de allra hårdaste som ek eller oxel. Björk, ask, hassel och bok är exempel på populära slöjdmaterial. Al och lind är mjukt och tacksamt till sniderier men inte bruksföremål. Björk och bok smakar inget och passa bra till livsmedel. Hårdare virke som ask, alm och ek passar fint till möbler. Ek och kärnfuru är de material som klarar sig bäst utomhus.

Färskt eller torrt
Nyfällt virke som innehåller mycket vatten kallas färskt, eller rått, och det är många fördelar med att slöjda i färskt trä. Framför allt är det betydligt mjukare och enklare att skära i än i torrt och man kan börja slöjdandet direkt utan att lägga tid och energi på torkning. Den riktigt släta och blanka ytan får du dock inte till på färskt virke och du bör inte heller ytbehandla trä som innehåller för mycket fukt. Men för slöjdade föremål kan du med fördel skära färdigt formen medan virket är färskt och lättarbetat. När formen är klar får skeden/figuren/skålen eller vad det kan vara torka långsamt innan du lägger en sista finputs med en vass kniv, slipduk eller sickel.

För snickerier och andra konstruktioner behövs vanligtvis torrt virke. När fukten lämnar virket drar cellerna ihop sig något och träet krymper. Då är risken stor att sammanfogningar spricker eller börjar glappa. Ett råd är att förvara virket i samma miljö som det ska användas i. Trä som förvarats varmt och torrt sväller något om det sen placeras i en ouppvärmd stuga och trä som förvarats i en lada krymper om det kommer in i en torr lägenhet.

Titta efter krokvuxet
Krokvuxet virke, vrilar och läkta träd har många fördelar. Konsten är att se vilket föremål ämnet lämpar sig för. Du som har egen skog har mycket att vinna på att lära känna din skog och minnas var ämnet finns när du behöver det. Fördelar med de olika varianterna och vad de är kan du läsa närmare om på den här sidan.

Eget eller massproducerat virke?
Den som har möjlighet att fälla sitt eget virke, såga upp och torka det efter ändamål har mycket att vinna. Det handlar både om energihushållning och om att få ut så bra kvalitet som möjligt. Man kan ha tur att hitta bra virke på många ställen, men generellt lämpar sig virket på brädgården dåligt för slöjdändamål då det huvudsakligen är till för byggnation. Odlad gran och fur får dessutom växa glest, snabbt och inte så länge. Då bildas breda årsringar vilket ger sämre hållfasthet och träden hinner aldrig bilda någon röttålig kärnved. Men priset blir förstås betydligt lägre och vid byggnationer där stora mängder virke går åt är det förstås en viktig aspekt. Men gran och fur som ska hålla i generationer behöver växa långsamt och stå länge. Notera att detta gäller just barrträden. Många lövträd kan rent av utveckla bättre kvalitet om de får chansen att växa lite frodigare.