Skaffa och välja virke för träslöjd

3 min

Slöjdvirke finns runt omkring oss – i våra skogar växer fler än sextio olika träslag. Att ha sin egen skog är få förunnat. Men om du inte har en skog och söker material för träslöjd finns ändå möjligheter.

För torrt virke är det oftast lättast att vända sig till en virkesleverantör eller lokalt snickeri och höra vad de har. För färskt trä är det skogen eller små sågverk som gäller. Den som känner en skogsägare kan be att få ta en titt i massavedstraven. Där kan man hitta bra bitar för en billig peng – om man har tränade ögon att se med. Mindre sågar kan ofta leverera fint slöjdmaterial. En bra kontakt med en såg kan leda till att man får sina speciella önskemål tillgodosedda. De har möjlighet att ta vara på lämpliga slöjdämnen på ett bra sätt. Känner du inte till någon såg i närheten kan du kika på Småsågarnas riksförbunds hemsida smasagarna.se, där de bland annat förmedlar länkar till lokala föreningar. Är du mer erfaren och kan välja ut och ta hand om virke själv går det att fråga en skogsägare om du kan få köpa material ”på rot”. Det vill säga ett träd som fortfarande växer att ta ner och frakta bort själv.

Ser du ett fällt eller omkullblåst träd går det också att kontakta park- och naturkontoret alternativt skogsmästaren i din kommun och fråga om det går bra att såga av ett par slöjdämnen. En bra kontakt där som förstår sig på slöjd kan vara guld värt.

Val av virke

Träslag
För täljning och den mesta slöjd är som regel lövträ att föredra men inte de allra hårdaste som ek eller oxel. Björk, ask, hassel och bok är exempel på populära slöjdmaterial. Al och lind är mjukt och tacksamt till sniderier men inte bruksföremål. Björk och bok smakar inget och passa bra till livsmedel. Hårdare virke som ask, alm och ek passar fint till möbler. Ek och kärnfuru är de material som klarar sig bäst utomhus.

Slöjda i färskt trä
Det är många fördelar med att slöjda i färskt trä, eller rått som det också kallas. Det är betydligt enklare att skära i än torkat och man kan börja slöjdandet direkt utan att lägga tid och energi på torkning. Klyv gärna virket istället för att såga det. Klyvningen följer fiberriktningen och gör att man kan gå ner i dimension utan att förlora i styrka.

För snickerier behövs vanligtvis torrt virke eftersom trä krymper när det torkar.

Titta efter krokvuxet
Krokvuxet virke, vrilar och läkta träd har många fördelar. Konsten är att se vilket föremål ämnet lämpar sig för. Du som har egen skog har mycket att vinna på att lära känna din skog och minnas var ämnet finns när du behöver det. Fördelar med de olika varianterna och vad de är kan du läsa närmare om på den här sidan.

Eget eller massproducerat virke?
Den som har möjlighet att fälla sitt eget virke, såga och torka det efter bästa principer har mycket att vinna. Det handlar både om energihushållning och om att få ut så bra kvalitet som möjligt av stocken. Man kan ha tur att hitta bra virke var som helst, men generellt lämpas sig massproducerat virke på brädgården ganska dåligt för slöjdändamål. Speciellt odlad gran och fur. Träden växer glest och snabbt. Då bildas mycket kvist och breda årsringarna vilket ger sämre hållfasthet och motståndskraften mot röta minskar. Men det går att producera stora mängder till lägra pris. Notera att detta gäller barrträd. Många lövträd kan rent av utveckla bättre kvalitet om de växer får chansen att växa lite frodigare.