En användbar svamp

Tickor är svampar som man framför allt växer på träd, levande som döda. I Sverige finns ca 200 arter men många är svåra att se då de är ganska små och växer dolda under döda trädstammar eller på marken. Men många tickor är större och växer väl synliga på levande träd.

 

Fnösktickan

Fomes fomentarius är en kryptogam, det vill säga en växt som inte producerar frön utan förökar sig med sporer och fnösktickan växer på döda björkar. Före tändstickans tid brukades den för göra upp eld med.

Fnösktickan består av brunt fnöske, mycelkärna, hatthud och ganska mycket porer. Hela tickan är gråaktig och hård innan den förädlas. Det är bara fnöskedelen eller fruktkroppen som efter förädling går att använda. Den skivas och kokas i asklut; björkaska och vatten. Skivorna blir då hårda men efter att ha bankats blir de tunna och mjuka och påminner om sämskskinn.

Det bearbetade fnösket är ett mycket lättantändligt material. Fnösket fångar gnistan från ett eldstål och det glödande fnösket kan i sin tur användas att göra upp eld med.

Av det skinnliknande materialet gjorde man förr också kläder. På Livrustkammaren i Stockholm finns en mössa och en rock, som båda är tillverkade av fnöske. De är från början av 1700-talet. Ända in på 1920-talet tillverkades kläder och hattar av fnöske i Mellaneuropa. Då tickans kött före kokning påminner lite om skumplast fungerar det även bra som eggskydd och har används till knivar. På Västergötlands Museum i Skara finns även ett litet nålbrev i samma material.

Förutom elduppgörningsmaterial, kläder och eggskydd har fnösktickan även använts som blodstillande medel. På apoteken förr i tiden såldes den under namnet Fungus Chirurgorum.

En ticka på en björkstam Genomskuren fnöskticka

Andra tickor

Det finns fler tickor som nyttjats av människor genom åren. Fårtickan, Albatrellus ovinus, är till exempel en utmärkt matsvamp. Eldtickan, Phellinus igniarius, brinner mycket långsamt och kunde därför bevara elden över natten. Genom att lägga en eldticka på den falnande härden slapp man göra upp ny eld på morgonen. Tickan låg och glödde under natten och när det var dags för eld gick det att lägga på lite bränsle och blåsa liv i den igen. Andra tickor som t ex. lysticka, Hapalopilus rutilans och alticka, Inonotus radiatus kan användas för att färga garn. Alticka ger en gul/orangebrun färg och lytickan blir lila.