Vresig och stark

En vril är en utväxt på trädstammen som kan förekomma på de flesta trädslag. Det finns lite olika teorier om varför vrilar uppkommer. En är att det är cellförändringar som orsakar dem. En annan är att de uppstår när bigrenar inte orkar tränga igenom barken och istället rullar runt sig själv som ett tränystan. Varför förändringarna uppstår vet man däremot inte.

Fibrerna följer vrilens form vilket gör att den inte har något sprickbenäget ändträ. Därför erbjuder vrilar ett utmärkt material till skålar och kåsor.

Cellväggarna i vrilen är tjockare än i vanligt rakvuxet trä vilket gör att den blir mycket hård. Virket i en vril är flammigt och ger träet en väldigt speciell lyster. Därför används det används flitigt vid knivtillverkning, det ger både starka och dekorativa skaft. Speciellt björkens vril används ofta som slöjdvirke.

En stor björkvril Genomskärning av en vril

Masur är en genetiskt betingad cellvariation som kan finnas i de flesta olika träslag. Den skapar ett flammigt virke, ofta med ett tydligt mörkare mönster. Masur är genom sin vresighet väldigt lämpligt som skaft till exempelvis knivar och stämjärn, men används även inom möbelindustrin i fanerform. Vanligast är masur i björk, sälg, al eller alm. Det går att plantera masurbjörk, då används kloner från moderträd med kraftigt utvecklad masur.

En björk med knölig stam, fotad i grodperspektiv  Närbild på träyta med starka mönster i veden
Bild till vänster: Masurbjörk från Hester Gård som odlar och säljer masurbjörk.
Bild till höger: Snitt av masur hos lönn. Wikipedia Commons