Olika borr för olika hål

Människan har alltid haft ett behov av att kunna göra hål i trä. Det behövs för att göra sammansättningar, plugga, göra rotsömmar, när man timrar hus m.m. De första borrarna var spetsiga stenar som vreds fram och tillbaka samtidigt som de trycktes mot ämnet. Nästa steg var att sätta ett skaft på spetsen, så att den kunde roteras mellan handflatorna. Därefter följde olika anordningar som ökade farten på rotationen. Med en glödgad metallpinne går det också att bränna upp hål.

En borr består av två delar, ett borrskaft och själva borren. Det finns flera typer av borrskaft och borrar. Enkla handborr kan du tillverka själv av spikar eller gamla skruvmejslar. För små hål, som vid svepasktillverkning och liknande, är dessa smidiga.

 

Borrskaft:

Borrsvängen ger mycket kraft och kontroll när du borrar, men kan kännas lite vinglig om du är ovan. Borrsvängen används för borr som gör lite större hål, 6 mm och uppåt. De lämpligaste borrarna är träspiralborrar

Drillborren är ett mindre och mer lätthanterligt borrskaft, här används borrar från 1-10 mm. Du kan använda den med helt vanliga spiralborrar i snabbstål, med eller utan centrumspets.

Borr:

Navaren ser ur som ett jättestort borr med ett tvärgående handtag. Den har en konisk skruv i änden som leder och driver navaren nedåt i träet. Det finns olika typer av navare. Några är gjorda för att borra i ändträ, andra är för att borra i längsgående fiberriktning. Navaren är väldigt bra till hål som är 15-30 mm. Det finns också koniska navare som är effektiva och används bland annat när du behöver koniska hål.

Metallborr med en trubbigt v-formad spets med svagt slipade kanter är kanske det vanligaste borrsetet i verktygslådan och egentligen avsett för metall, men fungerar även till trä. De fungerar bäst till mindre hål, 1,5-8 mm.

Borr med centrumspets, även kallade träborr används endast till trä. De liknar metallborr men har en spets i mitten och två förskär på sidorna. Använd dessa när du vill ha precision på borrningen. De används oftast till hål som är 3-10 mm.

Träspiralborren har liksom navaren en konisk ledskruv i änden som hjälper till att dra in borren i träet. Den har sidoskär som skär av fibrerna och lyfter upp spånen. En bra träspiralborr transporterar upp spånen utan att man behöver ta upp borren medan man borrar. Spiralborrar används till hål från 6 mm och uppåt. Dessa borrar också väldigt rena och fina hål om de är vassa. Är de slöa filar du dem, men aldrig på utsidan!

Centrumborren är en platt borr med centrumspets. Den fungerar bäst ihop med pelarborrmaskin. Dessa borrar är för hål från 6-38 mm.

Hålsåg är som ett sågblad böjt i en cirkel med ett styrande borr i mitten. När mittenborret tagit sig in i träet fixeras hålsågen och sågar ut ett hål i ämnet. Vanligare inom husrenoveringar än inom slöjden. Men ett bra alternativ om man vill ha cirkulära hål större 40 mm eller mer.