Liten och oumbärlig

Kniven är förutom klubban ett av de tidigaste verktygen människan har använt och det finns arkeologiska fynd från stenåldern.

Inom hantverk och slöjd har kniven haft en mångsidig användning. Den har utvecklats till många olika specialverktyg exempelvis skedkniv, skomakarkniv, sadelmakarkniv med flera. Även ett vanligt redskap som saxen har sitt ursprung i kniven.

Det går inte helt att förklara hur viktig och oumbärlig kniven är! En rekommendation till dig som täljer är att skaffa en grövre kniv som du inte behöver vara så rädd om och en finare täljkniv som du håller skärpan på. En grov kniv kan du slå på med klubba för att spräcka fram mindre ämnesdimensioner, tälja bort bark eller yta på virke som eventuellt innehåller smuts som förstör eggen, eller för att skrapa med. Till kurvig täljning, som exempelvis skedar, föredrar de flesta en kniv med smalt blad och rundad spetsig form. Om knivbladet ska vara långt eller kort är en fråga om smak, täljuppgift samt vana. Det kan vara skönt att börja med en ganska kort. Det är lätt idag att hitta bra slöjdknivar, båda handsmidda och fabrikstillverkade.

Bandkniv
En kniv med handtag i båda ändar kallas bandkniv och används ofta i kombination med täljhäst. Den ger både kraft att avverka mycket och fort samt kontroll och säkerhet. Perfekt för långa och relativt raka ämnen, men inget för detaljer eller kurviga former.

Skedkniv
Ska du tälja en sked eller annan form med urgröpning räcker inte en kniv med rakt blad. Antingen behöver du en skölp, d.v.s. ett skålformat stämjärn eller en skedkniv att skära med. En skedkniv är en täljkniv med böjt blad och som namnet antyder, avsett att tälja skedar med.

Karvsnittskniv
För att skära mönster eller andra små detaljer i trä underlättar det med en nätt liten kniv med kort, vasst blad. Karvsnitt är ett namn för skurna mönster.