Svarva

Att svarva är att tälja, fast det vassa eggverktyget hålls fixerat mot ett anhåll medan träämnet roterar. Kraften kan komma från en elmotor, ett hjul som trampas runt eller något som fjädrar, såsom en seg trästam eller kraftiga gummiband. Denna modell kallas svegsvarv, och i dessa roterar stycket både bakåt och framåt. Men det är bara när det roterar framåt du kan skära spån.

Svarven som uppfinning är mer än 3000 år gammal och möjliggör tillverkning av exakt runda föremål, snabb tillverkning av runda tappar eller tjusiga vulster och profiler på stolsben eller spjälor. Svarvning är även en effektiv metod för framställning av skålar och dosor med lock, tidigare inte minst en paradgren i Sjuhäradsbygden.

Till svarvning används ett antal olika svarvverktyg t.ex skölp och mejsel. Särskilda stål för invändig svarvning av skålar finns och till svegsvarvning används speciella svarvkrokar.