Klyva i två

Oftast börjar en slöjdprocess med att klyva en trädstam till lagom stora ämnen. En generell regel när det gäller klyvning är att alltid klyva på mitten, alltså försöka ha lika mycket material på varje sida av klyvningen. Annars händer det oftast att klyvsprickan sticker iväg mot den tunnare delen. Om detta händer kan man försöka rädda klyvningen genom att stanna upp och klyva från andra änden i stället. Förutsatt att sprickan inte gått för långt. Om man klyver tunna ämnen som spån eller rot kan man styra klyvningen genom att böja den tjockare delen mer.

Allra vanligast är att klyva stammen mitt i märgen först, så du får två halvor. Därefter kan en gå vidare på olika sätt, beroende på om en prioriterar t.ex. maximalt stående årsringar eller maximal bredd på ämnena. Till klyvning används yxa, spräckjärn eller kilar. Träkilar är effektiva och lätta att tillverka vid behov, samt sparar de dyrare verktygen. Med spräckjärn är det förhållandevis lätt att styra sprickan och klyva tunna ämnen, vilket kan vara lämpligt vid tillverkning av svepspån eller takspån.

 

Klyva halvor

Vanligast är att klyva fram ”tårtbitar” av en stam genom att klyva på mitten och sedan på mitten igen. På samma sätt som när en hugger ved, fast med kontroll.
Börja med att placera yxa eller spräckjärn från ytterkant in mot märgen. Notera att centrum på en stam, märgen, inte alltid är i den geometriska mitten. (Varför det blir så kan du läsa mer om på sidan om reaktionsved.) Använde en klubba för att slå ner eggen en bit och skapa en spricka. Flytta sedan yxan bitvis och bygg vidare sprickan tvärs över märgen och mot ytterkant på motsatt sida. När du har en sprickbildning tvärs över mitten kan du använda kilar som du slår ner för att vidga sprickan och klyva stammen. Det går också med ett spräckjärn. Mindre ämnen går oftast bra att klyva med bara yxa och en klubba.

En rätvuxen stam delar sig lätt vid det här laget. Är virket vridet eller har kvist i sig kärvar det emot och du kan behöva yxan för att kapa fibrer längs sidan som håller ihop vedhalvorna.

När du fått två halvor upprepar du proceduren genom att skapa en spricka mellan märg och ytterkant. Upprepa tills du har ett lagom stort ämne. En fjärdedel kanske är lagom för en slev, medan en åttondel eller sextondel kanske blir bättre till en smörkniv eller blomsterpinne.

 

Svängda ämnen

Eftersom klyvning till skillnad från sågning följer träets fibrer går det utmärkt att klyva även böjda bitar. Det kräver kanske lite mer finess, kraft och övning för att bli bra men följ bara samma princip som för ett rakt ämne och klyv längs märgen så har du alla förutsättningar att lyckas.