Flätning av varp

Det går bra att fläta såväl linne- som bomullsvarp. Vävnaden placeras direkt på ett bord eller på en tygöverklädd tretexplatta så att varptrådarna hänger ner från bordskanten. Tyngder placeras på vävnaden, gärna böcker eller något annat tungt som inte skadar väven.

Minst 20 cm av varptrådarna bör vara frilagda, men ännu bättre är 30-40 cm eftersom vissa mönster kräver mer. Täta mönster kräver mer än glesare, liksom grövre trådar kräver mer än tunnare. Anna Petersson-Berg rekommenderar i sin lärokurs att man lägger till 10-15 cm till den längd som den färdiga fransen beräknas ha.

Själva flätningsarbetet består av två moment, flätning och sammanfogning. En fläta görs av tre länkar med lika många trådar i varje länk. Antalet trådar i varje länk avgörs av varpens grovlek.

Man börjar arbeta i vänster kant genom att ta tre länkar som man flätar samman precis på samma sätt som när man flätar en vanlig enkel trefläta, den högra länken läggs över den mellersta och så vidare. När den första flätan fått önskad längd, görs nästa fläta på samma sätt. För att få ett jämnt resultat räknar man slagen i flätans högra kant, så att flätorna blir lika långa.

Det är viktigt att hålla länkarna jämnt spända så att flätorna blir fasta. Hjälp till med lillfingrarna. Undvik vridning av flätorna. Man bör inte påbörja fler flätor än vad den del av mönstret som man håller på med kräver. Det är bättre att arbeta dig fram bit för bit, från vänster till höger. De flätor som man för tillfället inte arbetar med läggs under tyngderna.

Sammanfogning av två flätor

Skiss över treflätning av varp

Först tar man en fläta i var hand. Den vänstra handens två vänstra länkar läggs inne i handen och den enkla högra länken hålls mellan tumme och pekfinger. Den högra handens tumme och pekfinger fattar den högra flätans två vänstra länkar medan den högra enkellänken hålls inne i handen. Man låter den högra flätans två vänstra länkar flytta över till vänster hand och den vänstra flätans högra länk flytta över till höger hand. Vänsterhandens pekfinger sticks underifrån upp mellan de båda dubbellänkarna, högerhandens pekfinger sticks uppifrån och ned mellan de båda enkellänkarna.

Nu är det dags för ”knycken”. Håll stadigt tag och vrid händerna så att vänsterhandens pekfinger pekar ned och högerhandens pekar upp. För nu över länkarna så att de åter förenas med sina gamla länkar. Nu är flätorna sammanlagda så att de korsar varandra. Därefter flätar man vidare som tidigare tills det är dags för en ny ”knyck”.

Observera att man efter sammanfogningen antingen kan fläta länkarna till två flätor som tidigare, eller fläta samman dem till en fläta genom att använda dubbla antalet trådar i varje länk. En dubbel fläta kan senare delas till två enkla flätor igen.

Avslutning

När man hunnit ner till slutet av flätfransen avslutas den genom att man flätar tre eller flera slag på varje fläta efter sista sammanfogningen. Flätorna låser man genom att ta en av länkarna och göra ett halvslag, d.v.s. lägg först länken över och sedan under flätan. Trä in länkens ände i öglan som bildas och dra till. Dubbelflätor avslutas på samma sätt.

För att ladda hem denna beskrivning som pdf.

Mer om fransflätning, historia och mönster finns att läsa i boken ”Treflätning” av Boel Jacobsson från Kalmar läns Hemslöjdsförening.