Falsk stadkant

Avslutning på vävar i rött och vitt
Detta är en lämplig avslutning och montering av finnväv/dubbelväv, HV-teknik mm. Tänk på att det undre lagret inte ska synas på rätsidan i dubbelvävar.

Detta behöver du

Ca 10 cm långa varptrådar i varje ände av väven.

Så här gör du

Arbeta från avigsidan. Trä varannan varptråd 1-2 cm upp i väven. Låt tråden följa intilliggande varptråd och stanna på avigsidan. För att få en mjukare linje – låt varannan trädning gå två inslag längre upp. Klipp av trådarna, men lämna någon mm, för att förhindra dem att krypa ut på rätsidan.

Klipp av de trådar som inte träs upp. Se till att de döljs av ett inslag på vävens rätsida.

I grova kvaliteter blir kanten starkare om du trär upp varje tråd.

Beskrivande skisser hur man gör en falsk stadkant
Denna beskrivning finns som pdf för nedladdning här.