Klyva i tre delar

Vanligtvis klyver vi en stam i halvor och sedan halvorna i två delar så att vi får fjärdedelar, som beskrivs i Klyva halvor. Vi kan också klyva kvartsbitarna en gång till och få åtta ”tårtbitar” ur en stam. Men ibland är stammen för smal för att räcka till fyra ämnen. Då får vi antingen nöja oss med två ämnen – eller klyva den i tre delar.

En björkbit klyvs i tre delar, ena sprickan har en yxa i sig, de andra en kil.

Att klyva ett ämne i tre delar är  knepigare än att klyva halvor. Vi kan inte klyva bitarna en i taget då sprickan kommer vilja fortsätta rakt fram (eller lite snett beroende på fibrerna). Därför behöver vi klyva alla tre samtidigt och få sprickorna att mötas i kärnan. Beroende på hur trädet vuxit är det inte säkert att kärnan är placerad mitt i stammen, då får tårtbitarna bli asymmetriska.

Regeln om minsta motståndets lag gäller fortfarande, det vill säga att om ena biten är tunnare än den andra kommer sprickan vilja dra ditåt. Därför behöver vi ha lika mycket material på båda sidor. Är kärnan inte centrerad kommer varken vinklar eller bredd på bitarna vara desamma – lita på ögonmåttet och markera med yxan var kilarna ska sitta.

Änden på en itusågad stam med tre huggna skåror från kärnan och ut mot barken.  En yxas egg placerad mot änden på en liten björkstock

Gör en liten spricka med yxan och slå i en kil i två skåror, den tredje går att spräcka med yxan. Knacka ner dem växelvis lite i taget så att ingen spricka drar iväg för djupt.

En träkil placeras mot änden på en liten björkstock och en klubba som slår på den En träkil sitter i änden på en stock, någon är i färd med att slå ner en andra kil lite snett bredvid. En björkbit klyvs i tre delar, ena sprickan har en yxa i sig, de andra en kil.

 

Fortsätt tills hela ämnena är klara. Är stocken längre kan vi behöva jobba snett från sidan med yxa och kilar. Att ha flera kilar till hands är alltid en klar fördel.

En björkbit klyvs i tre delar, ena sprickan har en yxa i sig, de andra en kil. Någon slår med en klubba på träkilar som spräcker en björkbit En bit av en trästock klyvd i tre delar