Så väver du finnväv

ca 4 min.

Kortfattad teknikbeskrivning

Blåvit varp i vävstol

När man väver finnväv bildas mönstret genom att de två varparnas trådar byter plats – detta sker genom plockning.

Du behöver två ”plock” spröt. Med hjälp av dessa får man de två varparna att byta plats efter ett givet mönster.

Höj och sänk (plocka) alltid jämnt antal trådar.

Börja med att väva ihop varparna genom att låta det mörka och ljusa lagret byta plats, använd en skyttel. Se trampordning.

Väv därefter varje varplager för sig, använd en skyttel till varje lager.

Finnvävning - Blåvit varp i vävstol

Mönster

Ljusa lagret = underlagret
Trampa upp och plocka i den mörka varpen.

Räkna de lodräta rutlinjerna och plocka upp rätt antal över sprötet. Varje lodrät rutlinje symboliserar 2 varptrådar.

Sätt sprötet på högkant och för in det andra sprötet i samma skäl men bakom skeden.

Drag ut det första sprötet och trampa om till motsatta skälet. De sänkta mörka varptrådarna bildar då ett nytt skäl under de ljusa.

För in de första – nu lösa – sprötet.

Inga ljusa varptrådar får finnas under detta spröt.

Väv två ljusa inslag.

Finnvävning närbild

Mörka lagret = överlagret
Trampa upp och plocka i den ljusa varpen. Räkna de lodräta mellanrummen och plocka upp rätt antal över sprötet. Varje lodrätt mellanrum symboliserar 2 varptrådar.

Sätt sprötet på högkant och för in det andra sprötet i samma skäl men bakom skeden.

Drag ut det första sprötet och trampa om till motsatta skälet. De sänkta ljusa varptrådarna bildar då ett nytt skäl under de mörka.

För in de första – nu lösa – sprötet. Inga mörka varptrådar får finnas under detta spröt.

Väv två mörka inslag.

Drag ut båda spröten.

Viktigt att komma ihåg!

Man plockar i det ljusa lagret för att väva i det mörka lagret – de trådar i det ljusa lagret som inte ska synas plockas bort = läggs under plocksprötet.

Man plockar man i det mörka lagret för att väva i det ljusa lagret – de trådar i det mörka lagret som ska synas plockas upp = läggs på plocksprötet.

Ljust mönster börjar alltid på ljust inslag utom när det består av endast ett par, då börjar det på nästföljande mörka inslag. Glöm inte att det alltid är vartannat ljust och vartannat mörkt par inslag.

Susanne Harrysson
Länshemslöjdskonsulent