Vad gör man med färgrester?

Häll inte ut färg i avloppet och tvätta inte penslar fulla med färg i vasken. Färger och pigment innehåller ofta ämnen som är skadliga för miljön och som reningsverken inte kan filtrera bort – och då hamnar de i våra sjöar och vattendrag.

Torka av penslar så gott det går på en trasa eller papper innan tvätt eller förvaring. Vad du gör sen beror på vilken färg det är.

Lösningsmedelsbaserad färg

  • Doppa penseln ren i en burk med penseltvätt eller lacknafta.
  • Sätt på lock och spara penseltvätten för att använda flera gånger.
  • När vätskan är alltför smutsig lämnar du både både burk och papper/trasa till återvinningscentralen. Även penseln när den gjort sitt.

_

Vattenbaserad färg

  • Torka penseln med papper som du kan slänga bland hushållssoporna.
  • Tvätta penseln i en burk med vatten. Därefter kan du skölja av den under kranen.
  • Låt burken stå tills färgresterna sjunkit till botten och häll försiktigt av det klara vattnet.
  • Lämna färgslammet och eventuell överbliven färg till återvinningscentralen.

_

Linolja och linoljefärg

Ren linolja är inte ett skadligt avfall. De penslarna kan du antingen förvara i rå kallpressad linolja till nästa gång eller torka av och tvätta rena med såpa.
Trasor med linolja kan självantända så elda upp dem eller torka under säkra förhållanden. Torra trasor antänds inte och kan slängas med hushållssopor.

Linoljefärg kan vara miljöskadlig beroende på vilka pigment och eventuella tillsatser som använts. Behandla dem som skadliga eller läs säkerhetsdatabladet för anvisningar.

  • Torka av penseln och lös upp färgrester i rå linolja, spara burken med olja på samma sätt som lacknafta för lösningsbaserade.
  • Penseln kan sedan tvättas med såpa och vatten. Eller förvaras i rå linolja till nästa målning.

Mer om penselvård kan du läsa om här.

_

Tomma färgburkar

Brukar som är tomma och torra är inte skadliga utan kan källsorteras som vanligt i kärl för glas, plast eller metall. Så länge inte färgen innehåller speciellt miljöfarliga produkter.
Om du använt en annan färg i burken än etiketten säger behöver du skriva på vad den innehåller.

_

Information delvis hämtad från Sveriges avfallsportal Sopor.nu