Färger och målning

Målning har en praktisk funktion som har positiva effekter på naturen. Rätt utförd målning är ett sätt att förlänga livslängden hos materialen. Färg skyddar mot rost, röta, mögel och slitage. Med färg kan vi underhålla, reparera och återanvända våra bruksföremål och byggnader och därigenom hushålla med resurser och natur på ett bättre sätt. Ingen period i målningens historia har dock varit helt fri från negativa miljöeffekter. Förr, när målningen var mer sparsam och man inte slösade med färg eller slarvade med rester, märktes effekterna av de giftiga ämnena mindre. Idag gör den stora förbrukningen av färg att vi måste tänka i nya banor.

Att välja rätt färg

Vilka färger är då bäst ur miljösynpunkt? Notera att med färger menas olika typer av färg som lim-, olje- eller alkydfärg. Röd, grön eller blå är exempel på kulörer en färg kan ha.

Titta efter färger som har en fullständig innehållsdeklaration; det krävs ännu inte någon innehållsdeklaration på färg som saluförs. Producenterna måste dock deklarera om färgen innehåller något som är hälsovådligt. De flesta färger består till största delen av lösningsmedel (lacknafta, terpentin eller vatten). Torrhalten i färgen, det vill säga den andel av det vi stryker på som finns kvar när färgen torkat, är oftast runt 30 procent – resten dunstar bort. Ett miljövänligt alternativ kan vara att blanda sin färg själv, då vet du vad du använder.

_
Färgingredienser

Om du köper färdig färg är det troligt att burken innehåller en eller flera av följande ingredienser.

Aromater och terpentin
Aromater fungerar som fettlösande ämnen i lacknafta och är klassade som cancerframkallande. Isoparaffiner, som är mer renframställda petroleumprodukter, innehåller en mycket mindre mängd aromater, och normalparaffin är helt aromatfritt och dessutom nedbrytbart i naturen. Båda paraffinerna framställs ur petroleum och ökar liksom lacknafta, förekomsten av det marknära ozonet, vilket har negativa effekter för växter och djur. Terpentin innehåller inga aromater.

Färgens bindemedel
När färg har torkat återstår mest bindemedel som håller ihop pigmenten och ser till att färgen fäster vid underlaget. Det finns en lång rad bindemedel. I listan här nedanför har vi samlat ett antal, de flesta medlen kommer från naturen – från jordskorpan eller från växt- och djurriket. Syntetiska alkyder, polyakrylat, polyvinylacetat och epoxi tillverkas av petroleum, av ändliga naturresurser och passar inte in i ett kretsloppstänkande.

Traditionella färgtyper
Silikatfärg
Kaliumsilikat
Kalkfärg
Kalciumkarbonat
Slamfärg
Råg och vetemjöl
Vegetabilisk limfärg
Vegetabiliska limämnen (ex. cellulosalim, dextrin)
Animalisk limfärg
Animaliska limämnen (ex. harlim, benlim, fisklim, pärllim)
Kaseintempera
Mjölkkasein
Äggtempera
Ägg
Bivaxlasyr
Bivax
Slamoljefärg
Linolja och råg/vetekmjöl
Kaseinoljetempera
Linolja och mjölkkasein
Äggoljetempera
Linolja och ägg
Lacker och fernissor
Linolja, trä- och nötoljor
Linoljefärg
Linolja
Tjärfärger
Trätjära

Andra färgtyper
Alkydfärg/lacker
Syntetiska alkyder
Alkydemulsionsfärg
Syntetiska alkyder
Akryllatex
Polyakrylat
Epoxifärg
Epoxi
PVAC-latex
Polyvinylacetat

Fungicider
Vattenbaserad färg, t ex. akryllatex och PVAC-latex, är färskvara och innehåller ämnen som hindrar den ifrån att ruttnar i burken, till exempel fungicider och biocider. Genom att blanda färgen själv inför målningen, undviker du att använda den här typen av gifter.

Fyllnadsmedel
Färdigblandad färg innehåller ofta fyllnadsmedel, det vill säga ämnen som ger färgstyrka, konsistens och glans. Medlen används också för att göra färgen drygare och billigare.

Konserveringsmedel
Tensider, nonylfenolföreningar, fungerar som konserveringsmedel i färg. De skadar vattenlevande organismer och bör undvikas. Det kan dock vara nödvändigt att tillsätta ett visst skydd mot mögel och bakterier.

Tillsatsmedel
Ämnen som tillsätts för att ge färgen speciella egenskaper. Det kan vara biocider (konserveringsmedel och svampgifter), sickativer (påskyndar torkningen), skumdämpare, antiskorpmedel och tensider. Speciellt latexfärger kräver många tillsatsmedel: vätmedel, rosthindrande medel, PH-reglerande medel, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, skumdämpare, torkfördröjande medel, filmbildande medel och parfym.

Träoljor
Träoljor innehåller ofta lacknafta – välj istället rå kallpressad linolja.

Bly i färg
Det är förbjudet att sälja blymönja till privatpersoner. Bly är väldigt skadligt för hälsan och produkter med bly regleras regleras därför i lag sedan 90-talet. Linoljefärg med blymönja är en effektiv rostskyddsfärg som använts för utomhusbruk sedan 1800-talet och för exempelvis renoveringar av kulturhistoriska byggnader och konstruktioner används det fortfarande. Men det får bara göras av yrkesmålare med höga krav på hanteringen och alla färgrester och slipdamm måste hanteras som miljöfarligt avfall. Så en privatperson som vill måla om ett smitt räcke med blymönja kan med andra ord inte köpa färg eller måla på egen hand. Men kan anlita en professionell firma att utföra arbetet.