Kort om pigment

För att ge färg önskad kulör tillsätter man olika färgpigment. Det finns inga riktigt miljövänliga färgpigment. Man gör klokt i att behandla alla torra färgpigment som om de vore giftiga. Akta dig för att blanda i för mycket pigment när du blandar färg. Det kan då lägga sig som ett fuktupptagande skikt på ytan. Ytspänningar som uppstår då ytfärgen torkar kan få pigmentet att spjälkas. Här följer information om olika typer av färgpigment och hur förädlingsprocesserna påverkar miljön.

Jordfärger utvinns ur markskiktet, en teknik som innebär ingrepp i naturen som inte går att återställa. Dessutom krävs det långa transporter att frakta pigmenten till våra butiker och verkstäder. Exempel på jordfärger är umbror, terror, siennor, engelskt rött, ljusockra och guldockra. De jordfärger som saluförs kommer oftast från medelhavsområdet.

Växtfärgspigment utvinns ur växter, till exempel indigo och krapp är inte så ljushärdiga och används mest för inomhusmålning – oftast används de vid färgning av ull.

Tjärfärger framställs ur stenkol. Ger klar gul och klar röd färg.

Oxider, till exempel rost som går att mala och göra färgpigment av. Glödskal, det yttersta skiktet som bildas när man hettar upp till exempel stål, är ett annat exempel. Järnoxid, titanoxid och zinkoxid är exempel på andra sådana färgpigment. Falu rödfärg framställs genom rostning av biprodukter från gruvhanteringen vid Falu koppargruva. Färgen består av järnoxid med inslag av kvarts och mindre mängder bly och koppar. Blyinnehållet är 0,3 procent av den färdiga färgen.

Syntetiska färgpigment framställs ur petroleum, en ändlig naturresurs. Metoden används både för att få fram kulörer som vi inte kan hitta bland jord- och växtfärger, men också för att kopiera dessa färgpigment på syntetisk väg, till exempel indigo.

Giftiga pigment förekom tidigare ofta i färger, men inte längre; blyvitt, arsenikgrönt och äkta cinnober (kvicksilversulfid) är idag förbjudna. Det gäller också kromgult, kromgrönt och zinkkromat. I konstnärsfärger kan det fortfarande förekomma kadmiumgult.

Metallpigment framställda på kemisk väg kan innehålla tungmetaller som belastar miljön. Visserligen förekommer vissa tungmetaller i naturen, men industrins processer samlar dem i stora koncentrationer. Exempel på tungmetaller vi inte vill belasta naturen med: kvicksilver, bly, kadmium och arsenik.