UPPSALA KOMMUN

UPPSALA KOMMUN

Alunda vävstugeförening
Adress:
Kontaktperson: Maria Green
E-post: kristinasolberget@gmail.com
Telefon: 072 33 03 13, 076 824 04 34

Björklinge vävstuga
Adress: Nybyvägen 2,
743 63 Björklinge
Kontaktperson:
Telefon: 070-679 10 80
Epost: lennart.bjorklingehbf@gmail.com

Kulturföreningen Fyrisgillet
Adress; Gamla Uppsalagatan 21
Kontaktperson:
Inger Wiik 0702 92 12 95 och Anna-Lena Millerud 0722 27 10 30
WEBB: https://fyrisgillet.se/slojd/

Funbo hembygdsförening med vävstuga,
Adress:
Kontakt: Stig Gröning
Epost: sockenstugans.vanner.funbo@gmail.com
Telefon: 0739 185912

Föreningen Fyrisgården
Adress: Svartbäcksgatan 58
753 33 Uppsala
Kontaktperson: Erika Erkstam
E-post: exp@fyrisgaraden.se
Telefon:018-24 27 40, 018-23 87 44
WEBB: www.fyrisgarden.se

Uppsala Vävare
Adress: Murargatan
Kontaktperson: Ingegerd Andersson
E-post: styrelse@uppsalavavare.se
Telefon: 0733 – 90 55 48
WEBB: www.uppsalavavare.se

Viksta vävstuga
Adress: Viksta Traktormuseum, Rångsta 215, 743 73 Björklinge
Kontaktperson: Ann-Sofie Jacobsson
Telefon : 070- 234 07 45
E-post : info@vikstatraktor.se; annsi@telia.com
Telefon:070-7603723

Vävstugan Vävstolen
Kontaktperson: Inger Landqvist
E-post: inger.landqvist@gmail.com
Telefon:018-32 62 09