TYRESÖ

TYRESÖ

Föreningen Hantverksgårdens vänner/ vi som väver
Adress: Bollmoravägen 95 135 47 Tyresö
E-post: styrelsen@visomväver.se
Hemsida: www.visomvaver.se

Vävstuga Inslaget
Adress: Granängsvägen Tyresö konstverk kulturcentrum
Kontaktperson: Ulla Holm
Telefon: 08-708776502
E-post: u.holm@telia.com