KARLSTAD

KARLSTAD

Dahlgrensgården
Ort: Molkom
Kontaktperson:
Namn: Ingrid Olsson
Telefon/mobil: 076-1842764

Hembygdsgillets vävgrupp
Ort: Karlstad
Kontaktperson:
Namn: Ann Gullbrandsson
Telefon/mobil: 070-2717387
E-post: ann.gullbrandsson@telia.com

Skattkärrs Vävstuga
Ort: Skattkärr
Kontaktperson:
Namn: Hjördis Larsson
Telefon/mobil: 070-5872356
E-post: larsson.hjordis@gmail.com

Vävlust
Ort: Karlstad
Kontaktperson:
Namn: Anita Karlsson
Telefon/mobil: 070-8210094
E-post: anitac.karlsson@gmail.com
Webb: