VALLENTUNA

VALLENTUNA

Ullbolin väv
Adress: Sörgården 110, 186 38 Vallentuna
Kontaktperson: Anna Karin Dorph
Telefon: 070 511 73 83
E-post: ullbolin@telia.com

Vallentuna Vävstugeförening
Adress: Fornminnesvägen 34 186 32 Vallentuna
Kontaktperson: Ylva Nilsson
Telefon: 08-730548389
E-post: bark.drotte@gmail.com