FAKTA OM SILKE

Ca 2 min

silkestråd upphasplat på trätrissor

Foto: Heli Björkman

Idag produceras det mesta av världens odlade silke i Kina, tidigare var det länge Japan som var det ledande producentlandet. Indien, Thailand, Sydkorea och Brasilien är också viktiga producentländer. Både odlat och vilt silke kommer från fjärilar – odlat silke har ofta sitt ursprung i den odlade mullbärssilkesfjärilen. För att odla mullbärsträd används konstgödsel, men inte bekämpningsmedel då det skulle skada silkeslarverna.

Fjärilslarvens sekret

Silke är det körtelsekret som fjärilslarven spinner runt sig själv till en kokong när den ska förpuppas. Under sitt månadslånga liv lever silkeslarven av mullbärsblad och ömsar skinn många gånger. När det är dags att förpuppas spinner larven in sig i en kokong av silkestråd. Naturligt sker förpuppningen på våren, men genom att behandla äggen med svag saltsyrelösning kan man få dem att kläckas under hela året.

En kokong ger 3000 meter silke

Under sitt månadslånga liv lever silkeslarven av mullbärsblad och ömsar skinn många gånger. När det är dags att förpuppas spinner larven in sig i en kokong av silkestråd.

silkeskokonger

Foto: Birgitta Nygren

Kokongerna av odlat silke är 2–4 centimeter långa och består av cirka 3000 meter råsilke. Kokongerna upphettas så att larverna dör varefter de sorteras efter kvalité. De bästa mjukas upp i varmt vatten och de tunna trådarna från flera kokonger tvinnas samman för att få användbart silkesgarn. Kokongresterna tillsammans med utgallrade kokonger kardas och kammas innan de spinns till grövre garner eller används som stoppning. Trådarna från vildsilke är grövre och ojämnare än mullbärssilket.

Sidenets oslagbara kvalitet

Av silkestråd kan man väva tunna, täta tyger som är smidiga och har ett vackert fall. Men silke är dyrt och det lockar till fusk. Därför kan sidentyg behandlas med metallsalter för att få den rätta känslan med mindre mängd silke. Det gör att tyget får ett tungt fall, men samtidigt gör det att tyget skrynklar mer och bli mindre slitstarkt.

Varför siden?

Siden andas, reglerar temperatur och fukt, och är särskilt lämpat för kläder som används närmast huden. Det värmer om vintern och svalkar på sommaren. Silke är glatt, därför är siden smutsavvisande och lättvättat. Siden är flamsäkert och kan ta upp fuktighet till 30% utan att kännas vått. Ingen kemist har ännu lyckats kopiera äkta silke, man har heller inte lyckats ge konstsilket de skyddande egenskaper som natursilket har.