MÅLA MED
FILFÄRG

Blanda egen filfärg

MÅLA MED
FILFÄRG

Blanda egen filfärg

Tälj slevar

Tälj slevar

Gör så här:

  • Om du behöver fräscha upp minnet om syfte och tankar bakom hemsidan och dess lansering nu, läs ”Sammanfattning om hemsidan”.
  • Läs igenom sidorna om de ämnen som är knutna till din enhet, se länk nedan.
  • Återkoppla genom att skriva i det här dokumentet. Om enskilda medarbetare har bidragit, sammanställ dessa bidrag i ditt svar, så att vi får ett dokument per enhet. Skicka dokumentet till marina.ev.andersson@vgregion.se senast den 29 januari.
  • Se också gärna över sidan som helhet – för att kunna svara på fråga 1 och 2.