MALMÖ

MALMÖ

Höganloftet
Rödkullastigen 6
Malmö
Kontakt: Birgit Engkvist
e-post: birgit.engkvist1@gmail.com


Limhamns vävstuga
Limhamn Folketshus, Linnegatan 61
Limhamn
Kontakt: Yvonne Bengtsson
e-post: yvonne.bengtsson1@gmail.com


Malmö stads mötesplatsers vävstuga (vänder sig främst till
seniorer)
Särlagatan 1, Augustenborg
Malmö
Kontakt: Ylva Markebo
e-post: ylva.markebo@gmail.com


Vävpolarna

Oxie Kyrkoväg 214 A
Malmö
Kontakt: Monika Krantz
e-post: oxie38@gmail.com

Vävstugan Inslaget
Norra Grängesbergsgatan 13
Malmö
Kontakt: Marie Andersson
e-post: 58marand@gmail.com

Vävstugan Kirseberg
Vattenverksvägen 17 A
Malmö
Kontakt: Inger Lindell
e-post: ingerlindell7@gmail.com