varje år v.12

Hemslöjdskonsulenterna i Dalarnas-, Gävleborgs-, Värmlands, Uppsala, Västmanlands- och Örebro län arrangerar årligen en digital temavecka, Slöjd Håller, om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala hållbarhetsmålen. 2023 lyfte vi fram slöjden, skogen och hållbarheten ur olika perspektiv.
Föredragen vänder sig till dig som är yrkesverksam slöjdare, hantverkare, slöjdlärare, pedagog, skogsägare och/eller allmänt intresserad av design, slöjd, skog och hållbarhet. Och som vill lära nytt, prova på och hitta hållbara vägar i din vardag. Alla aktiviteter är kostnadsfria. Välkommen till en hållbar värld!

Vi vill inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Därför arrangerar vi årligen en temavecka om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Med kunskap och dina klimatsmarta händer kan du faktiskt göra skillnad. Mer information hittar du på Slöjd Håller på Facebook.

Följ oss också på Instagram @slojdhaller

___________________________________________________________

PROGRAM V.12 2024:

SLÖJDEN, SKOGEN OCH HÅLLBARHETEN – DIGITAL TEMAVECKA V 12, 2024
Vecka 12, 18-22 mars 2024 arrangerar hemslöjdskonsulenterna i Dalarnas-, Gävleborgs-, Värmlands, Uppsala, Västmanlands- och Örebro län en digital temavecka, Slöjd Håller, om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala hållbarhetsmålen.

PROGRAM V 12, 18–24 MARS 2024

Föredragen vänder sig till dig som är yrkesverksam slöjdare, hantverkare, slöjdlärare, pedagog, skogsägare och/eller allmänt intresserad av design, slöjd, skog och hållbarhet. Alla föredrag är kostnadsfria. Begränsat antal platser.

MÅNDAG 18 MARS KL 18.00–19.30 // ingen anmälan
Bokprat om slöjdlitteratur och hållbarhet
I ett samtal mellan slöjdboksförfattarna Niklas Karlsson, Pernilla Wåhlin Norén och Lina Sofia Lundin pratar vi om författarnas egna böcker samt om slöjdböcker som spelat roll. Vi bjuder också på boktips från arkiven. FÖR: Slöjdlovers och bokslukare.
ANSLUT: Slöjd Håller 2024 Hemslöjden i Dalarna.

TISDAG 19 MARS KL 12.00–12.45 // ingen anmälan
Allemansmöbler om att skapa platser
Föredrag av Klara Fahrman, möbeldesigner och Klara Isling, landskapsarkitekt som berättar hur de i projektet Allemansmöbler slöjdat platsspecifika sittmöbler som placerats längs vandringsleder till nytta för allmänheten. Om tillgängliggörandet av skogen samt materialuttag i naturen och i staden. FÖR: Slöjd-, design- och hållbarhetsintresserad allmänhet.
ANSLUT HÄR: Teamslänk till föredrag: Allemansmöbler om att skapa platser tisdag 19 mars 2024 kl 12.00-12.45.

ONSDAG 20 MARS KL 17.45–20.00 // OBS! anmälan
Trädens kläder – vad kan vi göra med bark?
Digital slöjdlärarfortbildning om trädens bark och dess användning vid bearbetning av djurhudar och textilier. Inspirerande föreläsningar med Lotta Rahme, mästare i garvning och samtal med Lena Svenonius, kunnig inom textil impregnering. OBS! FÖR: Slöjdlärare och pedagoger.
ANMÄLAN: Slöjd Håller 2024 Region Värmland.

TORSDAG 21 MARS KL 19.00–20.00 // ingen anmälan
Varje människa är ett träd – varje träd är en människa
Föredrag av Jögge Sundqvist om hur den gamla skogens ämnen är med och utformar slöjden. Här ryms historier om krokiga björkar, tankar om hur kvalitet och form samverkar med materialet. Vad skiljer slöjden från hantverket och hur renodlas slöjdens egenart? FÖR: Skogsintresserad allmänhet, slöjdare och hantverkare.
ANSLUT: Slöjd Håller 2024 Upplandsmuseet.

 

VÄLKOMMEN TILL EN HÅLLBAR VÄRLD!