ARVIKA

ARVIKA

Skutbouddens Vävstuga
Ort: Brunskog
Kontaktperson:
Namn: Anna- Lena Nilsson
Telefon/mobil: 076-8146040
E-post: borje.annalena@gmail.com

Vävstugan Korpralen Servicehus
Ort: Arvika
Kontaktperson:
Namn: Irene Axelsson
E-post: ireax121212@gmail.com
Namn: Inga-Lena Schutz
Telefon/mobil: 0570-81550
E-post: inga-lena.schutz@arvika.se

Annikas Vävstuga
Ort: Glava glasbruk, Glava
Kontaktperson:
Namn: Annika Ferner
Telefon/mobil: 070-3292424
E-post: annika.ferner@gmail.com