Välkommen!

Här hittar du information om olika tekniker, material, redskap och verktyg inom slöjd. Samt utbildningar, utställningar, litteratur och inspiration.

Hemslöjdsguiden är en hopslagning och uppdatering av de fyra tidigare webbsajterna Slöjden i skogen, Textil hemslöjd, Vävstugor.se och Slöjd håller. Sajten drivs av Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter och erbjuder en samlad kunskapsbank för slöjdområdet. Allt material är granskat av ämneskunniga personer utan egna vinstintressen med ambitionen att sidan ska vara en tillförlitlig och objektiv källa.

Slöjdutbildningar i landet